Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2013.01.13 Protokół

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Walne zgromadzenia, uchwały 2013.01.13 » Protokół Komisji Uchwał i Wniosków 2013.01.13 Protokół

 

Tychy dnia 2013.01.13

 

Protokół
Komisji Uchwał i Wniosków
Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-wyborczego
Członków Koła PZW nr 60 Tychy
z dnia 13 stycznia 2013 r.Na walnym zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym członków koła obradującym w dniu 13 stycznia 2013 r. wybrano komisję uchwał i wniosków, która ukonstytuowała się następująco:

1. Władysław Godlewski - przewodniczący
2. Grzegorz Karpuk - członek
3. Henryk Marczykiewicz - członek

Komisja uchwał i wniosków stwierdza, że w toku zebrania, w głosowaniu jawnym podjęto następujące uchwały:
1. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku i regulaminu obrad.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


2. Uchwała w sprawie jawnego jawnego trybu wyborów władz koła.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


3. Uchwała w sprawie ustalenia składu liczbowego władz koła na nową kadencję:
    - zarząd koła - 15, komisja rewizyjna - 6, sąd koleżeński - 7.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


4. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności zarządu koła za rok 2012.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


5. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania komisji rewizyjnej z działalności zarządu koła
    za rok 2012.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


6. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania sądu koleżeńskiego i rzecznika dyscyplinarnego.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


7. Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania komendanta z działalności SSR koła za rok 2012.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


8. Uchwała w sprawie wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium ustępującemu
    zarządowi koła.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


9. Uchwała w sprawie wyboru prezesa koła (zgłoszono jednego kandydata) kol. Andrzeja
    Depowskiego.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


10. Uchwała w sprawie wyboru zarządu koła w składzie:
        1) - Antonina Batura
        2) - Edward Dąbrowski
        3) - Marek Gawin
        4) - Stefan Grzesica
        5) - Andrzej Jasiński
        6) - Maksymilian Kalisz
        7) - Roman Marczewski
        8) - Henryk Marczykiewicz
        9) - Ryszard Piestrzonek
      10) - Tadeusz Wieczorek
      11) - Sławomir Zbrzeski
      12) - Marek Seńczyszyn
      13) - Jacek Sarosiek
      14) - Marcin Musiał

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
63 1 6 Wniosek przyjęto


11. Uchwała w sprawie wyboru komisji rewizyjnej koła w składzie:
      1) - Władysław Godlewski
      2) - Grzegorz Karpuk
      3) - Bogusław Klaczak
      4) - Stanisław Marzec
      5) - Sławomir Pełka
      6) - Czesław Skopek

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
61 0 1 Wniosek przyjęto12. Uchwała w sprawie wyboru sądu koleżeńskiego koła w składzie:
      1) - Tadeusz Drzewiecki
      2) - Jan Brzozowski
      3) - Roman Gabzdyl
      4) - Kazimierz Janulewicz
      5) - Kalikst Kołodziejczyk
      6) - Włodzimierz Opolski
      7) - Henryk Redzik

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto13. Uchwała w sprawie wyboru delegatów na zjazd Okręgu i zastępcy delegata.
Komisja wyborcza przedstawiła czterech kandydatów a mianowicie - Andrzej Depowski, Maksymilian Kalisz, Stefan Walter, Czesław Skopek.
Głosowano każdą kandydaturę indywidualnie.

      1) - Andrzej Depowski

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 delegat


      2) - Maksymilian Kalisz

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 delegat


      3) - Stefan Walter

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
43 27 0 delegat


      4) - Czesław Skopek

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
27 43 0 zastępca delegata14. Uchwała w sprawie nałożenia na członków koła obowiązku wniesienia pracy osobistej lub
      ekwiwalentu za niewykonanie tej pracy:
      - podstawowy - 25 zł,
      - dla młodzieży uczącej się w wieku 16 - 24 lat - 10 zł.

Z wpłaty ekwiwalentu za nie odpracowane prace na rzecz PZW zwolnieni są:
      - osoby które wykonały prace na rzecz PZW w roku 2012,
      - członkowie uczestnicy,
      - członkowie którzy ukończyli 67 lat,
      - inwalidzi ze znacznym i umiarkowanym stopniem inwalidztwa,
      - żołnierze służby zasadniczej.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
69 0 1 Wniosek przyjęto15. Uchwała w sprawie przyjęcia budżetu koła oraz planu pracy zarządu na 2013 r.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


16. Uchwała w sprawie przyjęcia wniosku zarządu o przyznawanie odznaki "Senior
      Wędkarstwa".

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


17. Uchwała w sprawie zorganizowanie obchodów 60-lecia koła Tychy i przeznaczenia na ten
      cel części środków finansowych z zysków z hodowli.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


18. Uchwała w sprawie upoważnienia zarządu koła do niezbędnych korekt preliminarza
      budżetowego, wynikających z bieżących potrzeb.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
70 0 0 Wniosek przyjęto


19. Uchwała w sprawie przyjęcia proponowanego kalendarza imprez sportowych.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
67 3 0 Wniosek przyjęto


20. Uchwała w sprawie kontynuowania konkursu "Największe Ryby Paprocan".

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
68 2 0 Wniosek przyjętoW toku zebrania komisja przyjęła pięć wniosków zgłoszonych przez zgromadzonych członków koła i następnie poddała je pod głosowanie.
      1)Wniosek kol. Sławomira Zbrzeskiego do zarządu koła.
      Wystąpić do Zarządu Okręgu o cofnięcie uchwały o zakazie połowu ryb z wysp na
      zbiornikach lub o jej modyfikację poprzez przedstawienie szczegółowego wykazu wysp,
      z których połów ryb jest zabroniony.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
69 0 1 Wniosek przyjęto


      2) Wniosek kol. Artur Krokiewicz do zarządu koła.
      Wprowadzić roczną klasyfikację Grand Prix koła uwzględniającą wyniki w zawodach
      wędkarskich w danym roku w poszczególnych dyscyplinach.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
67 0 3 Wniosek przyjęto


      3) Wniosek kol. Grzegorz Prucnal do zarządu koła.
      Zorganizować dodatkowe zawody gruntowe w roku 2014.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
56 4 10 Wniosek przyjęto


      4) Wniosek kol. Jarosław Banak do zarządu koła.
      Opracować zasady ochrony ryb drapieżnych po zarybieniach.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
69 0 1 Wniosek przyjęto


      5) Wniosek kol. Marek Gawin do zarządu koła.
      Ustalić limit ilościowy zanęty w zawodach gruntowych do maksymalnej ilości 4 kg.

Za Przeciw Wstrzymujące się Wynik głosowania
15 30 6 Wniosek odrzuconoKomisja w składzie:
   Grzegorz Karpuk
   Henryk Marczykiewicz
   Władysław Godlewski

Przewodniczący zebrania
Maksymilian Kalisz