Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

SSR

Społeczna Straż Rybacka.

Informacje o działalnosci naszej SSR sukcesywnie będą zamieszczane!

Straż Rybacka, Państwowa Straż Rybacka - państwowa jednostka organizacyjna podległa wojewodom.

Do zakresu działania Państwowej Straży Rybackiej należy:

  • kontrola przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów wydanych na jej podstawie oraz decyzji i zarządzeń administracyjnych w sprawach rybactwa śródlądowego,
  • nadzorowanie działalności Społecznej Straży Rybackiej na terenie województwa,
  • współdziałanie z PolicjąSłużbą Leśną i Łowiecką, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i społecznymi działającymi na rzecz zwalczania kłusownictwa rybackiego i ochrony wód oraz ochrony przyrody i przestrzegania prawa w tym zakresie,
  • współpraca i współdziałanie z Państwowymi Strażami Rybackimi z ościennych województw,
  • współdziałanie z uprawnionymi do rybactwa w zakresie ochrony dzierżawionych wód,
  • prowadzenie postępowań w przypadkach ujawnienia przestępstw i wykroczeń naruszających przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym (kłusownictwo) i ochronie przyrody.

Społeczna Straż Rybacka - rada powiatu, na wniosek starosty, może utworzyć Społeczną Straż Rybacką albo wyrazić zgodę na utworzenie Społecznej Straży Rybackiej przez zainteresowane organizacje społeczne lub uprawnionych do rybactwa. Zadaniem Społecznej Straży Rybackiej jest współdziałanie z Państwową Strażą Rybacką w zakresie kontroli przestrzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie. Nadzór specjalistyczny nad Społeczną Strażą Rybacką sprawuje wojewoda poprzez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej. Strażnikiem Społecznej Straży Rybackiej może być osoba posiadająca kwalifikacje strażnika Państwowej Straży Rybackiej.

 

Komendant Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW nr 60 Tychy

kol. Ireneusz 

Kontakt telefoniczny: 500-082-048

https://katowice-ssr.pzw.org.pl/cms/12791/kontakt_psr_