Sport

 

     Zarząd Koła nr 60 w Tychach pragnie zaprosić wszystkich wędkarzy zrzeszonych w naszym kole do wzięcia udziału w zawodach wędkarskich organizowanych w 2017 roku, które dotychczas cieszyły się dużym zainteresowaniem. Chcąc uatrakcyjnić rywalizację i zachęcić jeszcze większe grono wędkarzy do startu w zawodach wędkarskich członkowie zarządu rozpoczęli prace nad nową formułą rozgrywania dyscypliny spławikowej. Imprezy sportowe jakimi są zawody wędkarskie powinny przede wszystkim przyciągać wędkarzy pragnących spotkać się z kolegami pragnącymi, między innymi, wymienić się doświadczeniem i poznawać inne techniki oraz sposoby połowu ryb. Zgodnie z oczekiwaniami członków naszego koła Zarząd planuje dokonać zmian związanych z ilością i jakością nagród, a także uczynić wszelkie starania by zawody wędkarskie nie były imprezą sportową związaną tylko z rywalizacją, ale przede wszystkim pretekstem do koleżeńskiego spotkania. Wszelkie sugestie, spostrzeżenia i uwagi proszę kierować do osób odpowiedzialnych za dział sportu poprzez naszego maila dzial.sportu@pzw.tychy.pl. Mile widziane będą propozycje związane z urozmaiceniem naszych spotkań nad wodą.