Komunikaty

 
 
 

Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się w każdą

     2 i 4 środę miesiąca w godz. 1700-1800.