Komunikaty

 

Zawody-2020

Uwaga członkowie Koła PZW Tychy

 

1. W związku z dopuszczeniem organizacji zawodów sportowych,

Koło nasze rozpoczyna sezon 2020

od Nocnych Zawodów Gruntowych 20.06.20 r.

Następne zawody wg. kalendarza imprez sportowych.

2. Zawody będą organizowane zgodnie z wytycznymi

zamieszczonymi na stronie internetowej

Okręgu PZW w Katowicach (prosimy o zapoznanie się).

3. Zapisy + kaucja zwrotna na Przystani Wędkarskiej

min 7 dni od daty zawodów.

 

 

Uwaga składki – 2020

 

1. W miesiącach maj i czerwiec składki członkowskie będą

przyjmowane w każdy czwartek

w godz. 16⁰⁰-18⁰⁰,

2. W miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień składki będą 

przyjmowane w drugi i czwarty czwartek miesiąca

w godz. 16⁰⁰-17⁰⁰,

3. Egzaminy na kartę wędkarską będą się odbywały

w każdą drugą i czwartą środę miesiąca

w godz. 17⁰⁰-18⁰⁰.

 

 

Jednoczesnie dla chętnych do opłacenia składek

z pominięciem kontaktu osobistego w siedzibie koła

istmnieje możliwość załatwienie wszelkich formalności

poprzez internet:

 

   Zgodnie z decyzją Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

w Katowicacho tymczasowym umożliwieniu przyjmowania składek

z pominięciem kontaktu ze skarbnikiem koła, Koło nr 60 w Tychach

rozpoczyna przyjmowanie składek drogą elektroniczną.

 

    Aby dokonać opłaty składek członkowskich, drogą elektroniczną,

należy zapoznać się z komunikatem zamieszczonym

na stronie Okręgu PZW w Katowicach (www.katowice.pzw.org.pl)

i postępować zgodnie z instrukcją tam zamieszczoną, a ponadto:

1. W załączniku nr 1, zamieszczonym poniżej, odpowiedzieć na pytanie

o rodzaj składki jaką chcemy uiścić.

2. W załączniku nr 2, zamieszczonym poniżej, podajemy przykładowe

wysokości opłat w zależności od rodzaju składek.

3. Zarówno tabelę z danymi wędkarza jak i potwierdzenie

uiszczenia opłaty należy przesłać na adres e-mail koła

w formie skanu lub wydruku PDF.

4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonów:

695 746 625 lub 603 253 560

Kontakt e-mail: tychy60@pzw.com.pl  oraz zarzad@pzw.tychy.pl

 

                                                                                            Zarząd Koła PZW nr 60 Tychy