Regulamin konkursów

Konkursy „NAJWIĘKSZE RYBY PAPROCAN” » Regulamin konkursów

Regulamin konkursów

 

„Ryby karpiowate”

 Udział w konkursie może wziąć każdy wędkarz który w okresie od 15.04. – 31.10. złowi na zb. Paprocany i zgłosi do konkursu okazy ryb karpiowatych następujących gatunków:

 • karp – od 65 cm

 • leszcz – od 65 cm

 • lin – od 45 cm

 • jaź – od 50 cm

 • karaś - od 40 cm
 • płoć, wzdręga – od 35 cm

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą na rybaczówce w Paprocanach.

 2. Zgłoszenia, w przypadku połowu w dzień, należy dokonać bezpośrednio po złowieniu, a w przypadku połowu nocnego dopuszcza się zgłoszenie we wczesnych godzinach rannych (świt). Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrożne obchodzenie się ze złowionymi rybami i właściwe ich przetrzymywanie (ryby nie nadające się do wypuszczenia nie będą zaliczane).

 3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez powiadomienie (osobiście, przez kolegę, telefoniczne lub w inny sposób) obsługi przystani (lub innej upoważnionej osoby) o fakcie złowienia okazu. Przystaniowy (lub inna upoważniona osoba) zobowiązany jest do udania się na stanowisko wędkarza i dokonania rejestracji połowu tj. odnotowania danych, zważenia ryby, wykonania zdjęcia wędkarza ze złowioną rybą. Ryba natychmiast po zważeniu i sfotografowaniu musi być w obecności przyjmującego zgłoszenie wypuszczona do wody.

 4. Łowcy największych okazów ryb (o najwyższej wadze) gatunków wymienionych w punkcie 1.otrzymają nagrody honorowe oraz rzeczowe o wartości minimum 200 zł.

 5. Wędkarz który zgłosi do konkursu największą ilość sztuk ryb karpiowatych spełniających normy zawarte w pkt. 1 otrzyma dodatkowo nagrody honorowe oraz rzeczowe.

 6. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe upominki.

 7. Konkurs będzie kontynuowany w latach następnych.

 

II „Ryby drapieżne”

 

 1. Udział w konkursie może wziąć każdy wędkarz który w okresie od 01.05. – 31.10. złowi na zb. Paprocany i zgłosi do konkursu okazy ryb drapieżnych (nie będących w okresie ochronnym) następujących gatunków:

 • boleń – od 70 cm

 • szczupak – od 80 cm

 • okoń – od 40 cm

 • sandacz – od 80 cm

 • sum – od 120 cm

 1. Zgłoszenia przyjmowane będą na rybaczówce w Paprocanach.

 2. Zgłoszenia, w przypadku połowu w dzień, należy dokonać bezpośrednio po złowieniu, a w przypadku połowu nocnego dopuszcza się zgłoszenie we wczesnych godzinach rannych (świt). Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrożne obchodzenie się ze złowionymi rybami i właściwe ich przetrzymywanie (ryby nie nadające się do wypuszczenia nie będą zaliczane).

 3. Zgłoszenia dokonuje się poprzez powiadomienie (osobiście, przez kolegę, telefoniczne lub w inny sposób) obsługi przystani (lub innej upoważnionej osoby) o fakcie złowienia okazu. Przystaniowy (lub inna upoważniona osoba) zobowiązany jest do udania się na stanowisko wędkarza i dokonania rejestracji połowu tj. odnotowania danych, zważenia ryby, wykonania zdjęcia wędkarza ze złowioną rybą. Ryba natychmiast po zważeniu i sfotografowaniu musi być w obecności przyjmującego zgłoszenie wypuszczona do wody.

 4. Łowcy największych okazów ryb (o najwyższej wadze) gatunków wymienionych w punkcie 1.otrzymają nagrody honorowe oraz rzeczowe o wartości minimum 200 zł.

 5. Wędkarz który zgłosi do konkursu największą ilość sztuk ryb drapieżnych spełniających normy zawarte w pkt. 1 otrzyma dodatkowo nagrody honorowe oraz rzeczowe.

 6. Wszyscy uczestnicy otrzymają okolicznościowe upominki.

 7. Konkurs będzie kontynuowany w latach następnych.

 

III Dodatkowonagrody honorowe oraz rzeczowe otrzymają wędkarze, którzy złowili 3 największe (o największej wadze) ryby w sezonie (łącznie karpiowate i drapieżne).

 

Uwagi końcowe

 

- Przy przetrzymywaniu, do czasu zważenia, ryb zgłaszanych do konkursów muszą być one zarejestrowane w rejestrze połowów. Po ich zważeniu i wypuszczeniu osoba przyjmująca zgłoszenie konkursowe wpisuje i parafuje fakt wypuszczenia ryby w rejestr połowów ( nie zmniejsza to przysługującego wędkarzowi limitu połowu).

- Przypominamy o obowiązującym zakazie zabierania: karpi pow. 65cm, szczupaków pow. 90cm, sandaczy pow. 85cm, sumów od 150 do 190cm.

 • Telefon kom. rybaczówki Paprocany – 603-253-560, 603-778-870