Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

Zbiór pytań

Poradniki, linki, kalendarz » Dla początkujących » Zbiór pytań

 

1. Kto ma obowiązek posiadania karty wędkarskiej w czasie dokonywania amatorskiego połowu ryb?
Odpowiedź: Obowiązek posiadania karty wędkarskiej w czasie dokonywania amatorskiego połowu ryb mają wszystkie osoby, które ukończyły 14 lat.

2. Czy wędkarz posiadający kartę wędkarską może w czasie połowu udostępnić swój sprzęt wędkarski osobie nie posiadającej karty wędkarskiej - komu i na jakich zasadach?
Odpowiedź: Wędkarz może udostępnić swój sprzęt maksymalnie dwóm osobom - w wieku do 14 lat. Łowią one wówczas pod jego opieką tzn. w obrębie jego łowiska i w ramach jego dziennego limitu połowów. Młodzież ta ma prawo łowić jedną wędką i wyłącznie ryby spokojnego żeru. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom nie wyklucza wędkowania opiekuna na jedną wędkę.

3. Czy osoba w wieku 14 lat - posiadająca kartę wędkarską może wędkować samodzielnie?
Odpowiedź: w porze dziennej - tak. w porze nocnej - do czasu ukończenia 16 lat musi znajdować się pod opieką osoby pełnoletniej.

4. Jakie uprawnienia przysługują posiadaczowi odznaki "Wzorowy Wędkarz PZW - Członek Uczestnik", który posiada kartę wędkarską a nie ukończył 14 lat?
Odpowiedź: Osoba taka ma prawo do wędkowania w ramach własnego łowiska i posiada własny limit połowu ryb.

5. Na ile wędek równocześnie można dokonywać amatorskiego połowu ryb?
Odpowiedź: Na wodach krainy pstrąga i lipienia (wymienionych w odrębnym informatorze PZW) - na jedną wędkę. Na pozostałych wodach n- na dwie wędki.

6. Czy wędkarz może udostępnić jedną ze swoich wędek współmałżonkowi - na jakich zasadach?
Odpowiedź: Może udostępnić jedną ze swoich wędek, lecz pod warunkiem, że współmałżonek posiada kartę wędkarską, a połów odbywa się na wodach gdzie dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki. w takiej sytuacji współmałżonkowie łowią w obrębie wspólnego łowiska i posiadają wspólny dzienny limit połowów.

7. Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie wędkarz w czasie dokonywania połowu ryb?
Odpowiedź: Kartę wędkarską, legitymację członkowską PZW z potwierdzeniem opłacenia należnych składek oraz zezwolenie na amatorski połów ryb od uprawnionego do rybactwa.

8. Co powinien zrobić wędkarz w przypadku zauważenia zanieczyszczenia wód lub ich skutków np. śnięcia ryb?
Odpowiedź: w takiej sytuacji wędkarz powinien zawiadomić zarząd najbliższego koła lub okręgu PZW, Policję, Straż Miejską, albo najbliższy organ administracji państwowej lub samorządowej.

9. Czy jeżeli wędkarz złowi rybę oznakowaną - ma prawo ją zatrzymać?
Odpowiedź: Tak, lecz wówczas ma obowiązek przesłać do zarządu okręgu PZW, na którego terenie została ta ryba złowiona, znaczek i kilka łusek wyjętych powyżej linii bocznej, a także podać jej gatunek, długość, ciężar, oraz miejsce, datę i godzinę połowu.

10. z jakich głównych elementów składa się wędka?
Odpowiedź: Wędka składa się z wędziska, o długości minimum 30 cm, przymocowanej do niego linki, np. żyłki, zakończonej haczykiem lub sztuczną przynętą.

11. w ile haczyków może być wyposażona sztuczna przynęta?
Odpowiedź: Maksymalnie w 2 haczyki.

12. Ile ostrzy może mieć haczyk?
Odpowiedź: maksymalnie 3 ostrza, które nie mogą wykraczać poza obwód koła o średnicy 30 mm.

13. Jakie są kategorie (rodzaje) przynęt wędkarskich?
Odpowiedź: Przynęty naturalne (roślinne i zwierzęce) oraz sztuczne.

14. Jakie gatunki ryb można stosować, jako przynęty - podaj kilka przykładów.
Odpowiedź: Można stosować wyłącznie ryby wymiarowe oraz nie objęte wymiarem oraz okresem ochronnym. Nie wolno stosować ryb objętych ochroną gatunkową. Najczęściej jako przynęty stosuje się: ukleje, płocie, karasie, słonecznicę, okonia.

15. Wymień kilka popularnych przynęt zwierzęcych.
Odpowiedź: Białe robaki (larwy muchy plujki), czerwone robaki (gnojaki), rosówki, larwy chruścika, pijawki ( z wyjątkiem pijawki lekarskiej).

16. Do jakiej kategorii przynęt zalicza się sery?
Odpowiedź: Sery tradycyjnie zalicza się do przynęt roślinnych.

17. Wymień kilka rodzajów przynęt roślinnych.
Odpowiedź: Do przynęt roślinnych należą m.in.: pszenica kukurydza, pęczak, chleb, ciasta, kulki proteinowe, sery.

18. w jakiej porze dnia wolno wędkować w krainie pstrąga i lipienia?
Odpowiedź: w krainie pstrąga i lipienia wolno wędkować od świtu do zmierzchu.

19. Jak wyznaczyć czas od świtu do zmierzchu?
Odpowiedź: Świt to moment poprzedzający o 1 godzinę wschód słońca, natomiast zmierzch to moment 1 godziny po zachodzie słońca.

20. Jak określić dokładną godzinę wschodu i zachodu słońca?
Odpowiedź: Dokładny czas wschodu i zachodu słońca podają kalendarze wędkarskie, a także gazety codzienne.

21. Jak sprawdzić, czy dany akwen należy do krainy pstrąga i lipienia?
Odpowiedź: Spis wszystkich wód w Polsce zaliczanych do krainy pstrąga i lipienia zawarty jest w "Informatorze krainy pstrąga i lipienia" - wydawanym co trzy lata przez ZG PZW.

22. Co to jest tarlisko?
Odpowiedź: Tarlisk, to część akwenu wodnego (np. odcinek rzeki, zatoka na jeziorze), na którym występują dogodne warunki do rozrodu (tarła) ryb i na którym aktualnie odbywa się tarło.

23. Co to jest zimowisko ryb?
Odpowiedź: Zimowisko ryb to miejsce w rzece lub jeziorze, najczęściej o znacznej głębokości, w którym co roku w porze jesiennej gromadzą się ryby. Przebywają w nim do wiosny.

24. Co to jest obręb ochronny?
Odpowiedź: Obręb ochronny to oznakowany specjalnymi tablicami akwen wodny lub jego część, na którym w celu ochrony m.in. tarlisk, zimowisk, miejsc gromadnego przepływu ryb obowiązuje całkowity zakaz połowu i czynności szkodliwych dla ryb.

25. Co to jest obręb hodowlany?
Odpowiedź: Obręb hodowlany to oznakowany specjalnymi tablicami akwen wodny lub jego część, który ustanowiono w celu ochrony prowadzonej hodowli ryb. Najczęściej obejmuje stawy hodowlane łącznie z groblami oraz ciekami doprowadzającymi i odprowadzającymi wodę. Wstęp do obrębu hodowlanego jest dozwolony wyłącznie po otrzymaniu upoważnienia od jego gospodarza.

26. Czy wędkarzowi wolno sprzedawać lub rozdawać złowione ryby?
Odpowiedź: Sprzedawać nie wolno, rozdawać wolno, lecz poza terenem łowiska i po zakończeniu wędkowania w danym dniu.

27. w jakiej odległości od zapór wodnych, jazów, tam, śluz i innych urządzeń do piętrzenia wody wolno wędkować?
Odpowiedź: w odległości co najmniej 50 metrów.

28. Co to jest przepławka, do czego służy i w jakiej odległości od niej wolno wędkować?
Odpowiedź: Przepławka to urządzenie hydrotechniczne mające najczęściej postać ciągu betonowych schodów biegnących z boku budowli piętrzącej wodę - np. zapory. Umożliwia ona rybom wędrówkę w górę rzeki i pokonanie zbyt wysokiej do przeskoczenia przeszkody (zapory). Wędkowanie w jej sąsiedztwie jest dozwolone w odległości co najmniej 50 metrów.

29. w jakiej odległości od rozstawionych i oznakowanych sieci lub innych rybackich narzędzi połowu wolno wędkować?
Odpowiedź: w odległości nie mniejszej jak 50 m.

30. Czy wolno łowić ryby przez podnoszenie i opuszczanie przynęty w sposób ciągły?
Odpowiedź: Tak, lecz wyłącznie przy połowach pod lodem

31. Jakie wymogi musi spełniać sprzęt pływający służący do wędkowania?
Odpowiedź: Sprzęt pływający służący do wędkowania musi być zarejestrowany i oznakowany.

32. Czy wolno wędkować z łodzi w porze nocnej na jeziorach i zbiornikach zaporowych?
Odpowiedź: Tak, lecz wyłącznie w okresie od 1 czerwca do 30 września.

33. Czy wolno wędkować z mostów?
Odpowiedź: Nie wolno.

34. w jaki sposób należy przechowywać złowione ryby (w stanie żywym)?
Odpowiedź: Żywe ryby wolno przechowywać max przez 24 godziny wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici rozpiętych na sztywnych obręczach.

35. Czy kilku wędkarzom wolno przechowywać złowione ryby w wspólnej siatce?
Odpowiedź: nie wolno - każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

36. Czy wędkarzowi wolno zatrzymać złowioną niewymiarową lub będącą pod ochroną rybę, jeżeli jej stan wskazuje na niewielkie szanse przeżycia?
Odpowiedź: Nie wolno. Nawet w takiej sytuacji należy rybę ostrożnie wypuścić do wody.

37. Czy łowiąc ryby na przynęty naturalne wolno równocześnie łowić (drugą wędką) metodą spinningową lub muchową?
Odpowiedź: Nie wolno.

38. Jakie odstępy między sobą winni zachować wędkarze łowiący na przynęty naturalne: a/ z brzegu, b/ z łodzi i czy wolno je zmniejszyć?
Odpowiedź: a/ łowiąc z brzegu - 10m, b/ łowiąc z łodzi - 25m. Odległości te można zmniejszyć za zgodą wędkarza, który wcześniej zajął stanowisko.

39. Na czym polega metoda trollingowa?
Odpowiedź: Metoda trollingowa polega na łowieniu wędką na przynętę holowaną za płynącą łodzią lub innym sprzętem pływającym.

40. Ile wędek równocześnie wolno używać łowiąc metodą spinningową lub trollingową?
Odpowiedź: Jedną wędkę.

41. Jakie odstępy między sobą winni zachować wędkarze łowiący na przynęty sztuczne lub na sztuczną muchę?
Odpowiedź: Łowiąc z brzegu 30 m, a przy połowach z łodzi i brodzeniu - 50 m.

42. Wymień kilka rodzajów sztucznych przynęt.
Odpowiedź: Do przynęt sztucznych należą: błystki obrotowe i wahadłowe, coblery, twistery, rippery, sztuczne muchy.

43. Co to jest podrywka wędkarska i jaka może być jej maksymalna wielkość?
Odpowiedź: Podrywka wędkarska to siatka rozpięta na pałąkach - służąca do połowu ryb na przynętę. Może mieć max wymiar 1m/1m, a oczka jej siatki nie mogą być mniejsze niż 5mmX5mm. Podrywki można używać tylko w czasie wędkowania wędką.

44. Wymień kilka gatunków ryb łososiowatych.
Odpowiedź: Do łososiowatych należą: łosoś, troć jeziorowa i wędrowna, wszystkie gatunki pstrągów, głowacica.

45. Na jakie przynęty mogą być łowione ryby łososiowate i lipienie na wodach PZW?
Odpowiedź: Wyłącznie na przynęty sztuczne.

46. Jakim wymogom musi odpowiadać wędka stosowana w metodzie muchowej?
Odpowiedź: Wędka musi być wyposażona w sznur muchowy i kołowrotek o szpuli ruchomej. Żyłkę wolno używać wyłącznie do wiązania przyponów, a długość przyponu nie może przekraczać dwukrotnej długości wędziska.

47. Ile sztucznych much wolno stosować na jednej wędce?
Odpowiedź: Maksymalnie dwie muchy.

48. Jak należy przechowywać złowione lipienie i ryby łososiowate przeznaczone do zabrania?
Odpowiedź: Ryby te należy uśmiercić natychmiast po złowieniu.

49. Ile wędek można stosować jednocześnie przy łowieniu pod lodem?
Odpowiedź: Jedną wędkę.

50. Jakiej wielkości otwory wolno wykonywać w lodzie i jaka powinna być odległość między tymi otworami?
Odpowiedź: Wolno wykonywać otwory nie większe jak 20 cm, a odległość między nimi nie powinna być mniejsza niż 1 metr.

51. Czy wolno łowić ryby pod lodem w porze nocnej?
Odpowiedź: Nie wolno.

52. Jak należy przechowywać ryby złowione pod lodem, a przeznaczone do zabrania?
Odpowiedź: Ryby te należy uśmiercić natychmiast po złowieniu i przechowywać w pojemniku.

53. Jak należy dokonywać pomiaru długości ryby?
Odpowiedź: Rybę mierzy się od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

54. Wymień kilka gatunków ryb słodkowodnych podlegających ochronie gatunkowej.
Odpowiedź: Ciosa, głowacz pręgopłetwy, jesiotr zachodni, kiełb biało płetwy, kiełb Kesslera, koza, koza złotawa, piekielnica, piskorz, różanka, strzeble - wszystkie gatunki, śliz.

55. Czy w Polsce można dokonywać amatorskiego połowu raków?
Odpowiedź: Tak, lecz z wyjątkiem raka błotnego i szlachetnego

56. Jakie organy kontrolne są uprawnione do kontroli wędkarzy?
Odpowiedź: Do kontroli wędkarzy uprawnione są: Państwowa Straż Rybacka, Policja, Społeczne Straż Rybacka, Straż Ochrony Mienia PZW, Państwowa Straż Łowiecka, Straż Leśna, Straż Parków Narodowych i Krajobrazowych.