Nowa umowa dzierżawy na zb. Paprocany.

Aktualności - komunikaty » Archiwum » Archiwum 2017 » Nowa umowa dzierżawy na zb. Paprocany.


     Zarząd Koła informuje, że po długich negocjacjach warunków, w dniu 16 listopada br. podpisał z Władzami Miasta Tychy umowę dzierżawy na zb. Paprocany. Umowa zgodnie z uchwałą Rady Miasta Tychy została podpisana na 10 lat. Niżej podajemy ograniczenia w wędkowaniu określone zapisami zawartymi w załączniku do umowy.


Załącznik nr 2 do umowy nr 9/11/2016/DZP


1. Dzierżawcy wolno wędkować, zgodnie z regulaminem Polskiego Związku Wędkarskiego
    oraz wydanymi na jego podstawie zmianami, z uwzględnieniem następujących zasad:
       1. na brzegu południowym, od budynku "Przystani Sportów Wodnych przy jeziorze
           Paprocańskim Marina" do użytku ekologicznego (strefy ochronnej) w Promnicach
           wędkowanie dopuszczone jest od świtu do zmierzchu,
       2. zakaz wędkowania na odcinku, od mostku na jazie (odpływu z jeziora) do budynku
           "Przystani Sportów Wodnych przy jeziorze Paprocańskim Marina" (na terenie
           Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (MOSiR) łącznie z molem i pomostami
           nawodnymi, (zagospodarowany wschodni brzeg jeziora Paprocańskiego),
       3. zakaz wędkowania w soboty oraz niedziele i święta w godzinach 7.00 - 21.00
           w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień każdego roku w obrębie zapory czołowej
           (od jazu spustowego do jazu na Gostyni, usytuowanego przy parkingu na ul. Nad
           Jeziorem),
       4. liczbę łodzi będących w użytkowaniu na zbiorniku przez Polski Związek Wędkarski
           ogranicza się do 30 sztuk (zakaz używania łodzi prywatnych do celów wędkarskich),
       5. zakaz wędkowania w odległość co najmniej 50 metrów od urządzeń hydrotechnicznych
           tj. od jazu spustowego,
       6. zakaz wędkowania w odległości co najmniej 10 metrów od oznaczonych bojami
           aeratorów, oraz w oznaczonych bojamipasach ich zasilania,
       7. w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień każdego roku zakaz (cały tydzień) wędkowania
           w godzinach od 7.00 - 21.00 na mini plażach po stronie zachodniej zbiornika,
       8. zakaz wywożenia zanęt i przynęt,
       9. zakaz stosowania zanęt w ilości większej niż 2 kg/wędkarz/dzień,
     10. zakaz biwakowania i używania sprzętu przeciwdeszczowego (parasole z osłonami,
           tropiki, zadaszenia na stelażu) o powierzchni podstawy większej niż 1,5 m2.
     11. dzierżawca ma obowiązek ochraniać akwen przed kłusownictwem i dewastacją
           przyrody.
     12. dzierżawca ma obowiązek rozpropagować wśród wędkarzy mapę jeziora
           z naniesionymi obszarami wyłączonymi z wędkowania.