Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

Nocne zawody gruntowe

Sport » Wyniki zawodów » Archiwum » Archiwum - 2016 rok » Nocne zawody gruntowe

 

Zajete miejsce Nazwisko i Imię Razem punktów
1. SZYDŁOWSK Waldemar 17105
2. POZNAŃSK Maciej 17030
3. ŻURAWECK Rafał 15075
4. GERSZON Mariusz 13980
5. TEMPKA Jan 13110
6. DRZEWECK Tadeusz 12080
7. KALETA Maran 12060
8. CHYLŃSK Józef 10820
9. KARPUK Grzegorz 10520
10. TROCHA Zygmunt 10480
11. MAMOK Paweł 9840
12. BRYCZKOWSK Mariusz 9190
13. GAWN Marek 8450
14. ZAWADZK Aleksander 8370
15. PARZONKA Łukasz 8280
16. APAJEWSK Jerzy 8065
17. MALNOWSK Grzegorz 7145
18. BUŁAT Michał 6400
19. WEŚNAK Mirosław 6035
20. SEŃKO Marek 5160
21. KLAN Adam 5040
22. GRABOWSK Tomasz 4890
23. OCHMANEK Mariusz 4700
24. STĘPAK Henryk 4480
25. KUSZLK Czesław 4260
26. ŻURAWSK Mirosław 4085
27. KUCHARSK Janusz 4040
28. BOGATKA Joachim 4005
29. POZNAŃSK Jacek 3700
30. BRZOŚCKOWSK Robert 3315
31. KOWALCZUK Szymon 3180
31. GĄSOR Eugeniusz 3180
33. KASTELK Bolesław 2700
34. WYSOCK Tomasz 2670
35. KUSKOWSK Jan 2540
36. KOPROWSK Maran 2200
37. ZAWADZK Zygmunt 2185
38. SUSLK Franciszek 2015
38. JANAK Zbigniew 2015
40. KAPŁON Stanisław 1935
41. KRYSAK Henryk 1885
42. DYJAS Robert 1870
43. EBERT Józef 1665
44. WRONA Dawid 1635
45. MRCNKOWSK Robert 1260
46. SZYMKOWAK Zygmunt 1095
47. SEKA Rafał 900
48. ZEMBA Józef 0
NK. PAZO Włodzimierz 0
NK. KUCHARSK Mirosław 0
NK. KLAN Michał 0
NK. DŁUBS Edward 0
NK. BUŁAT Jan 0