Mamy zgodę na wędkowanie z wyspy.

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Mamy zgodę na wędkowanie z wyspy.

 

Uchwała nr 9/2013
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 28.03.2013r

w sprawie zmiany załącznika do uchwały ZO Nr 36/2012 z dnia 27.09.2012r.
dotyczy zmian regulaminowych w zasadach wędkowania obowiązujące na wodach
ogólnodostępnych Okręgu PZW Katowice


Na podstawie & 47 ust. 1 i w zw. z & 46 pkt. 15 Statutu PZW z dnia 19.10.2007r.
w oparciu o & 2 uchwały nr 36/2012 ZO dnia 27.09.2012r.
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
uchwala:

& 1
Zezwala się na amatorski połów ryb z wyspy znajdującej się w północno-zachodniej części
zbiornika nr 013 Paprocany, połączonej ze stałym lądem kładką.

& 2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi biura oraz zarządowi koła nr 60 Tychy

& 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprezes ds. gospodarczych                                                            Prezes ZO

Konrad Ciura                                                                                 Mirosław Iwański