Słowo do wędkarzy - Komendant SSR.

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Słowo do wędkarzy - Komendant SSR.

 

Koleżanki i Koledzy Wędkarze

 

Nastał pierwszy dzień wiosny, za oknami robi się coraz cieplej, lada chwila nasze łowisko - Jezioro paprocańskie - udostępni nam swoje wody. Pokrywa lodowa całkowicie stopnieje i tym samym rozpoczniemy nowy sezon wędkarski.
Cóż ten sezon nowego nam przyniósł?
Niektórzy z Was już opłacili składki i otrzymali "Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką w Okręgu Katowice", niektórzy dopiero składki będą opłacali.
Otóż we wspomnianym Zezwoleniu zamieszczona jest Uchwała Zarządu Okręgu nr 36/2012 w sprawie zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych w 2013r w Okręgu Katowice.
Utrzymano roczny limit połowu ryb w ilości 35 sztuk, znany nam z poprzedniego roku. Dodatkowo wprowadzono następujące zapisy m.in. :
W punkcie i Uchwały:

     1. Ryby nie przeznaczone do zabrania należy wypuścić od razu, bez przetrzymywania
         w siatkach
     2. Utrzymywanie stanowiska wędkarskiego w czystości w promieniu 5m bez względu na stan,
         jaki zastał przed rozpoczęciem połowu,
     3. Zakaz połowu z wysp.
W punkcie V Uchwały znalazł się następujący zapis:
     4.Paprocany nr 013, Dziećkowice nr 009, Kozłowa Góra nr 014 obowiązuje regulamin
         łowiska ustanowiony przez właściciela.
W punkcie IV - który dotyczy naszego zbiornika - określono zasady wywozu przynęt i zanęt.

W odniesieniu do punktu 1, w trakcie wędkowania, należy się zastanowić, czy złowiona ryba będzie przez nas zabrana, co skutkować będzie wpisem do rejestru, czy też "odzyska wolność". Od tego roku, zgodnie z zapisem Uchwały, nie ma możliwości dokonania adnotacji w rejestrze "wypuszczono", co było nagminnie odnotowywane w rejestrach w latach ubiegłych.
Zapis zawarty w punkcie 2 jest odzwierciedleniem treści Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb, a zapisany w Uchwale celem jego uwypuklenia. Osobiście jestem przekonany, że każdemu z nas będzie miło odpoczywać na łonie przyrody, z wędką w ręce, na czystym stanowisku. Czy to aż tak trudno po sobie posprzątać? Pamiętajmy stare powiedzenie: jak nas widzą, tak nas piszą.
Najwięcej kontrowersji budzi zapis przedstawiony w punkcie 3 mówiący o zakazie połowu z wysp. Zgodnie z podjętą przez nas uchwałą na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo - Wyborczym naszego Koła, Zarząd Koła wystąpił do Zarządu Okręgu z wnioskiem o uchylenie tego zapisu w stosunku do wyspy na Jeziorze Paprocany. Czekamy na odpowiedź, a o jej treści Kolegów niezwłocznie powiadomimy. Na dzień dzisiejszy na Jeziorze Paprocany obowiązuje zakaz połowu z wysp.
W odniesieniu do poruszanego tutaj punktu 4, regulamin łowiska znajduje się na tablicach informacyjnych na Rybaczówce oraz na naszej stronie internetowej w dziale "Przepisy prawa". Nas, wędkarzy, dotyczy zapis mówiący o zakazie używania otwartego ognia m.in. rozpalania ognisk oraz o zakazie rozbijania namiotów.
Zachęcam Was, drodzy koledzy, do zapoznania się z pełną treścią uchwały, która została opublikowana w otrzymanym Zezwoleniu oraz do przypomnienia sobie Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb.
Szanowni Koledzy, uprawiajmy nasze hobby z poszanowaniem obowiązujących przepisów, tak, aby pobyt nad wodą dla każdego z nas był przyjemnością.
Ze swojej strony zapewniam, że strażnicy SSR naszego Koła zawsze będą służyli Wam dobrą radą i pomocą.
Jednocześnie zwracam się do Was z prośbą, dla naszego wspólnego dobra, abyście informowali nas o miejscach, w których dokonują się akty łamania prawa.
Na naszej stronie, jest podany adres internetowy do kontaktu ze Strażą naszego Koła oraz nr telefonu, tam też możecie zgłaszać wszelkie sugestie i uwagi.
Wszystkim Wam w nowym sezonie życzę owocnych połowów.

 

Komendant SSR Koła nr 60 w Tychach