Regulamin przystani wędkarskiej "Paprocany"

O Nas » Rybaczówka » Regulamin przystani wędkarskiej "Paprocany"

Regulamin Przystani wędkarskiej nad zbiornikiem Paprocany w Tychach Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

1. Administratorem przystani wędkarskiej jest Koło PZW nr 60 Tychy.

2. Przystań wędkarska świadczy usługi w zakresie wypożyczenia łodzi wędkarskich.

3. Prawo wypożyczenia łodzi mają członkowie PZW, z aktualnie opłaconą składką członkowską okręgową.

4. Przystań wraz z częścią rekreacyjną (grill) czynna jest od wschodu do zachodu słońca.

5. Zgodnie z umową dzierżawy wędkowanie na zbiorniku z łodzi dozwolone jest wyłącznie ze sprzętu będącego własnością PZW.

6. Wypożyczający sprzęt zobowiązany jest pozostawić na czas wypożyczenia legitymację członkowską PZW.

7. Łodzią wędkarską może wypływać nie więcej niż 3 osoby.

8. Zabrania się: - przebywania osób w miejscu cumowania łodzi, za wyjątkiem korzystających z usług przystani, - wypływania łodzią bez kompletnego sprzętu ratunkowego, - przybijania do wysp i innych miejsc brzegowych zbiornika poza przystanią, - przynoszenia i spożywania alkoholu na terenie przystani oraz w trakcie korzystania z łodzi wędkarskiej – osobom nietrzeźwym łodzie nie będą wypożyczane.

9. Osoba, która wypożycza łódź bierze pełną odpowiedzialność za pozostałe osoby przebywające razem z nią na łodzi.

10. Pływanie łodzią wędkarską dozwolone jest w odległości co najmniej 50 metrów od wędkujących z brzegu.

11. Z uwagi na fakt, że w okresie nocnym przystań jest nieczynna, łódź do wędkowania nocnego można wypożyczyć co najmniej na okres od zachodu do wschodu słońca.

12. Podczas wędkowania z łodzi w nocy, bezwzględnie zabrania się dobijania łodzią do brzegu południowego (brzeg, na którym obowiązuje zakaz wędkowania w nocy).

13. Korzystający z łodzi wędkarskich zobowiązani są do utrzymania czystości i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

14. Okręg PZW w Katowicach i administrator przystani w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty, uszkodzenia lub kradzieży przedmiotów należących do osób przebywających na terenie przystani.

15. Nie zastosowanie się do powyższego regulaminu będzie skutkowało przerwaniem korzystania z usług przystani bez prawa zwrotu opłat a także odmową wypożyczenia łodzi w przyszłości.

16. W sprawach nie ujętych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy PZW i inne przepisy prawne.

17. Okręg PZW w Katowicach zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu i cennika.

Regulamin obowiązuje od 01.01.2017 r