Subskrypcja

Jaką metodę wędkowania preferujesz?

Egzaminy

Poradniki, linki, kalendarz » Dla początkujących » Egzaminy

 

Egzaminy na kartę wędkarską odbywają się w każdą II i IV środę miesiąca
w siedzibie Koła:

"Rybaczówka" nad Zbiornikiem Paprocany
ul. Nad Jeziorem
43-100 Tychy

w godz. 17:00-18:00
Skład komisji egzaminacyjnej w naszym kole:
   

Grzegorz Karpuk – przewodniczący,

Sławomir Zbrzeski – członek komisji,

Stefan Grzesica – członek komisji,

Tomasz Kowalczuk – członek komisji,

Andrzej Cichocki – członek komisji,Do wyrobienia karty wędkarskiej, poza zdanym egzaminem potrzebne będą:
- osoby dorosłe: dowód osobisty i 1 zdjęcie (nowe).
- młodzież ucząca się: legitymacja szkolna, nr pesel, jedno zdjęcie (nowe)

Opłaty wynoszą:
- dorośli za egzamin 30 zł + opłata skarbowa w wysokości 10 zł w UM Tychy,
- młodzież ucząca się do lat 24 -ech za egzamin 20 zł + opłata skarbowa w wysokości 10 zł w UM Tychy,
- młodzież do lat 16 - tu (członek uczestnik), kobiety - zwolnieni z opłaty egzaminacyjnej + opłata skarbowa w wysokości 10 zł w UM Tychy,1. Karta wędkarska jest dokumentem potwierdzającym wiedzę z zakresu zasad wędkowania,
    okresów i wymiarów ochronnych ryb oraz praw i obowiązków wędkarza w trakcie
    dokonywania połowu ryb.

2. Uzyskanie karty wędkarskiej poprzedza egzamin ze znajomości ustawy o rybactwie
    śródlądowym dnia 18.04.1985, z późniejszymi zmianami (Dz.U.nr 66/99 poz 750) oraz
    Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 w sprawie chowu
    hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U.nr.138/01 poz. 1559)

3. Egzamin może odbywać się w formie ustnej lub testu.

4. Egzamin obejmuje następującą tematykę:
   a) Prawa wędkującego
   b) Obowiązki wędkującego
   c) Zasady wędkowania
      - zasady wędkowania ryb spokojnego żeru i ryb drapieżnych
      - wymiary ochronne ryb
      - okresy ochronne ryb
   d) Zachowanie na łowisku

5. Do egzaminów na kartę wędkarską może przystąpić osoba, która ukończyła 14 lat i wniosła
    stosowną opłatę. Wysokość opłaty egzaminacyjnej ustala Zarząd Okręgu. Kwoty uzyskane
    z opłat egzaminacyjnych przeznacza się na dzielność statutową koła lub okręgu przy
    którym działa komisja. Stosowną opłatę dokonujemy przed egzamin na Rybaczówce.

6. Zdający egzamin zobowiązany jest przedstawić komisji egzaminacyjnej dokument
    potwierdzający tożsamość ze zdjęciem.

7. Zdający egzamin na kartę wędkarską, który uzyskał pozytywną ocenę otrzymuje
    zaświadczenie podpisane przez przedstawiciela komisji z imienną pieczęcią.

8. Osoby, które przed komisją egzaminacyjną nie wykazały niezbędnej wiedzy mogą ponownie
    przystąpić do egzaminu po upływie 7 dni bez wnoszenia dodatkowych opłat.