Uwaga komunikat

Aktualności - komunikaty » Archiwum » Archiwum 2017 » Uwaga komunikat

Uwaga Wędkarze!

Na podstawie uchwały nr 31/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.04.2017 r. w sprawie: zmiany warunków połowu ryb na wodach okręgu PZW w Katowicach w 2017 r. wprowadzono zmianę w załączniku do uchwały nr 55/2016 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 29.09.2016 r. w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2017 r. na wodach ogólnodostępnych.

Rozdział I punkt 9 załącznika do w/w uchwały otrzymał nowe brzmienie:

Na zbiornikach wodnych wprowadza się zakaz połowu metodą spinningową oraz na żywą i martwą rybkę oraz jej części w okresie od 01.01. do 29.04.2017 r. z wyłączeniem rzek”.

W związku z ww. uchwałą oraz na podstawie § 7.2. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1559 z póz. zm.), Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb (rozdział VI ust. 4) informuję, że od dnia 30 kwietnia 2017 r. można wędkować na większości zbiorników i rzek metodą spinningową, na żywą i martwą rybę oraz ich części.

Powyższa zmiana nie dotyczy zb. Przeczyce nr 004, Łąka nr 005, Kozłowa Góra nr 014, Wolbromski nr 206, Paruszowiec nr 608, Pniowiec nr 612, Gzel nr 613, Papierok nr 617, Sośnica 1 nr 701.

Na ww. zbiornikach obowiązuje okres ochronny szczupaka od 01.01. do 31.05. oraz na niektórych zakaz połowu ryb metodą spinningową, na żywą i martwą rybę oraz ich części.

Pełna informacja o warunkach połowu ryb na poszczególnych wodach znajduje się w zezwoleniu na 2017 r.

Dyrektor biura

Henryk Brylski