Za lata 2009 - 2012

Aktualności - komunikaty » Archiwum » 2013 rok » Sprawozdania z działalności SSR Koła PZW Tychy za lata 2009 - 2012 » Za lata 2009 - 2012

 

Tychy, dnia 13-01-2013r

 

Sprawozdanie z działalności
Społecznej Straży Rybackiej Koła PZW Tychy
za lata 2009 - 2012


1. Do zadań SSR należała ochrona następujących wód:
    - Jezioro paprocańskie
    - Stawy hodowlane "ZAWIŚĆ" I, II, III
    - Stawy hodowlane "SUBEL" I, II
    - Staw hodowlany "ŁABĘDZI"
    - Stawy hodowlane "Użytek ekologiczny" - Paprocany - Las
2. Przeprowadzono ogółem 652 akcje kontrolne, z czego:
    - 78 akcji to akcje nocne
    - 4 akcje z Etatową Strażą Rybacką Okręgu Katowice
    - 54 akcje z Policją
    - 53 akcje ze Strażą Miejską
3. Skontrolowano łącznie 11953 wędkarzy
    - Udzielono 218 pouczeń
    - Dokonano wpisu 48 uwag do rejestrów połowu ryb
4. Ujawniono 122 wykroczenia, z czego:
    - 49 to wykroczenia przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb
    - 73 to wykroczenia przeciwko Ustawie o Rybactwie Śródlądowym
5. Sporządzono 78 zawiadomień o wykroczeniu do Komendanta Społecznej Straży Rybackiej
    Okręgu Katowice, oraz 36 zawiadomień do Rzeczników Dyscyplinarnych Kół, których
    członkami byli wędkarze popełniający wykroczenia.
6. Na skutek ujawnionych wykroczeń przez SSR, zostało nałożonych 18 mandatów karnych
    przez funkcjonariuszy KMP w Tychach na miejscu popełnienie wykroczenia.
    Na zakończenie jeszcze raz chciałbym podziękować wszystkim służbom współpracującym
    w minionej kadencji ze SSR oraz raz jeszcze życzyć wszystkim wszystkiego najlepszego
    w 2013 roku

Komendant SSR Koła Tychy

Sławomir Zbrzeski